Die NETGEAR Community In der Arlo Community können Kunden Hilfe erhalten, mehr über ihre Produkte erfahren, Fragen stellen und sich mit anderen Kunden und Experten austauschen. A complete and very usefull se . 169 – Number of Queries: 128 – Ignis lte 8027 service manual Time: 0. Návod na použitie a Programovú tabuľku.

Táto práčka je určená výhradne na pranie bielizne vhodnej na pranie v práčke v množstve, ktoré sa bežne perie v domácnosti. Page 3 Friday, November 7, 2008 2:38 PM BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY 1. Práčka je určená výhradne na používanie v miestnosti. V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny. Na veko práčky nikdy neklaďte žiadne elektrické spotrebiče. Dávajte pozor, aby sa malé deti so spotrebičom nehrali.